Hjälp med Montering

Montering kräver kunskap och tålamod.

Montering av bildekaler till Annelies Hemtjänstteam

Om du har beställt dekaler av oss exklusive montering kan du ta hjälp av våra monteringsanvisningar. Montering kräver koncentration, var därför noggrann och ha tålamod vid appliceringstillfället.

En foliedekal levereras i tre lager där ditt "klistermärke" hittas under det översta lagret - i mitten. Detta övre, halvtransparenta, lagret kallas för appliceringstejp och "håller i" din dekal så att den lätt kan monteras. Det nedersta (tjockare, hårt och oftast vitt) kallas för bärare och är ett lättavtagbart skydd som bevarar dekalens självhäftande undersida.

Bra att tänka på

Detta bör du läsa igenom innan du påbörjar monteringen:

För maximal vidhäftning bör du se till att underlaget där din dekal ska placeras är fritt från smuts och fett. Ska den fästas på en målad yta använder du rödsprit. Ska dekalen klistras på en glasyta kan rödsprit eller fönsterputs användas för rengöring.

Rumstemperaturen vid montering bör ligga på minst 15 grader för att dekalen ska fästa ordentligt. Se också till att monteringen inte sker i direkt solljus.

 • 1
  1. Mät in dekalen och tejpa fast den. Sätt en fixeringstejp på mitten. Appliceringstejpen ska vara vänd mot dig. Var noggrann med placeringen av dekalen så att resultatet blir som önskat.
 • 2
  2. Vik ut höger sida.
 • 3
  3. Lossa skyddspappen från appliceringstejpen. Drag försiktigt så att dekalen släpper (gäller främst detaljerade områden).
 • 4
  4. Skär av skyddspappen. Detta underlättar för att fästa dekalen utan att bäraren är i vägen. Använd en vass brytbladskniv eller liknande.
 • 5
  5. Vik tillbaka appliceringstejpen och håll den strax ovanför underlaget. Skrapa med en mjuk plastskrapa i vertikal riktning från mitten och utåt. Försök att undvika luftbubblor.
 • 6
  6. Tag bort mittejpen och upprepa proceduren genom att lossa vänstersidan. Gå tillbaka till steg 3 och fäst nu dekalens vänstra del.
 • 7
  7. Drag försiktigt bort appliceringstejpen samt stödtejpen.
 • 8
  8. Lycka till!


Skulle du upptäcka luftbubblor när du är färdig kan du sticka hål på bubblan och trycka ut luften mot hålets riktning. Mindre bubblor brukar stramas ihop och försvinna efter några dagar, då limmet dragit ihop sig.

Ladda ner en PDF-version av monteringsanvisningen.

Öppettider

Mån-Tors
07.30 - 16.30
Fredagar
07.30 - 15.00