Så sköter och rengör du din foliering

För att en foliering ska hålla så länge som möjligt behöver den underhållas på rätt sätt.

Rengöring av folie på bil

En normaldekor håller i omkring 5 år, men för att folien ska hålla så länge som garanteras krävs att den underhålls och tvättas korrekt.

Alla tejpade bilar kan tvättas med vatten och vanligt bilrengöringsmedel, se dock till att inte tvätta fordonet direkt efter att den självhäftande folien monterats. Man bör vänta med att tvätta fordonet i minst 3 dygn. Vid minusgrader bör man vänta i minst en vecka.

Fordonet tål att tvättas i maskinbiltvätt, både borst och högtryck, med samma värden som ovan manuell rengöring.

Vid användning av avfettningsmedel måste all avfettning noggrannt sköljas bort! Görs inte detta kortas foliens livslängd avsevärt och folien bleknar.

Notera

Vi rekommenderar inte att ditt stripade fordon rengörs med hjälp av manuell högtryckstvätt, på grund av skaderisken på folien. Av den anledningen kan vi inte heller lämna garantier på foliens hållbarhet.

Använder du ändå högtryckstvätt av dekoren bör du följa dessa anvisningar:

  • Närmaste avstånd för högtryckstvätt är en halvmeter (med ett maximalt vattentryck av 80 kg).
  • Munstyckets riktning mot dekoren måste vara 90º och vattentemperaturen får inte vara högre än 50ºC.

Öppettider

Mån-Tors
07.30 - 16.30
Fredagar
07.30 - 15.00