Miljöarbete & Diplomering

Vårt miljöarbete sker sedan 2005 i enlighet med Stockholm stads miljödiplom samt Svensk Miljöbas, som står för ett småföretagaranpassat miljöledningssystem. Ledningssystemet bygger på de fem grundelementen i ISO 14001 samt utgår från att arbetet bedrivs med inriktning på ständiga förbättringar vad gäller miljöförbättrande åtgärder och dokumentation.

Miljöarbetet revideras årligen av representanter från staden eller av externa konsulter. Rixnitti AB har blivit godkända vid en förenklad revision utförd av Miljöstegen för Svensk Miljöbas.