Integritet och datahanteringspolicy

Integritet och datahanteringspolicy

För att underlätta och upprätthålla affärsrelationen med dig sparar Rixnitti de uppgifter som du tillhandahåller oss, i enlighet med EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR). Vi arbetar nästintill uteslutande med företagskunder, vilket är informationen vi premierar att spara (före dina mer personliga uppgifter).

Vi samlar in följande data

För att kunna sköta vår löpande affärsverksamhet och underlätta dialogen mellan dig och Rixnitti sparar vi de personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss. På så sätt kan vi på ett smidigt sätt ha ett aktuellt kundregister. De data vi samlar varierar, men innefattar uppgifter som ditt namn, företagets postadress, e-postadress, telefonnummer, din bils registreringsnummer och annat som du vill att vi lagrar för att vårt samarbete ska fungera på bästa sätt. I förekommande fall har dina personuppgifter kompletterats från externa källor, såsom manuella sökningar på exempelvis ditt företags webbplats.

Så använder vi personliga data

Vi använder dina personuppgifter för att underlätta affärsmässig kommunikation mellan dig och Rix90. Allt du skriver till företaget sparas därför av samma anledning.

Mailtrådar mellan dig och vår personal sparas generellt i ca 3 år.

Endast berörda personer anställda hos Rix90 har tillgång till dina kontaktuppgifter. Är du en återkommande kund förekommer det att vår personal sparar de kontaktuppgifter du frivilligt delat med dig av i sina privata telefonböcker (via t.ex. Google Contacts) för att lättare hålla dialog med dig och prioritera dina samtal till oss.

I förekommande fall kan dina kontaktuppgifter delas med externa transportfirmor, på din uppmaning, för leverans av produkter från oss.

Vår webbplats använder cookies för att kunna använda oss av funktioner från sociala medier och för analys av vår besökarstatistik. Rix90 använder endast denna uppgift för kartläggning av vilka produkter som intresserar våra potentiella kunder. Informationen sparas i Google Analytics i 24 månader från ditt besök på vår webbplats och analyseras därefter internt.

I förekommande fall skickar vi ut nyhetsbrev/semesterhälsningar till dig, i syfte att informera dig om eventuella förändringar hos företaget eller liknande.

Övrig data vi sparar om dig tillgängliggörs inte till övrig utomstående part som ej nämnts ovan.

Säkerhet

Vi använder olika försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång. Våra rutiner granskas regelbundet för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar kring detta. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Vi uppmanar dig att höra av dig till oss för korrigering av felaktiga eller borttagning av personuppgifter.

Avregistrering av vårt nyhetsbrev sker via länk i våra nyhetsbrev. Avregistrering från vårt affärssystem sker genom att ringa eller skicka mail till oss.

Om du slutar arbeta på ett företag som vi har relation med får du gärna meddela oss detta. På så sätt håller vi vårt kundregister aktuellt och riskerar inte att kontakta dig utan anledning.