Företaget Rix90 AB

Vi hjälper företag att bygga starka varumärken genom visuell kommunikation!

Företaget Rix90 AB

Vi hjälper företag att bygga starka varumärken genom visuell kommunikation!

Helhetsleverantör sedan 1983

Vår långa erfarenhet av reklamproduktion ger dig just den hjälp du och ditt företag behöver för att synas, både på kort och lång sikt. Vi hjälper företag och myndigheter i alla storlekar med tillverkning och montering av dekormaterial.

Vi är ett Stockholmsbaserat dekorföretag som fokuserar på att stärka våra kunders varumärken med hjälp av design, reklamproduktion, profilering och dekor. Ända sedan 1983 har vi vurmat för unik och genomtänkt reklamproduktion, högklassig design och det hantverksmässiga arbete som gör att våra kunders visuella kommunikation blir lyckosam.

Vår mission

Vår mission är att vara en trygg och utvecklande miljö för de anställda. Vi ska erbjuda produkter och helhetslösningar som skapar starka avtryck och intryck på kundernas kunders upplevelse.

Egna projektledare & formgivare

Att förstå dina behov och kunna hjälpa dig med storformat och print-on-demand är något vi kommit att bemästra, genom fyra decennier av dagligt arbete. Du ska känna dig trygg med att lämna dina underlag till oss för att få den produkt du önskar.

Egen reklamateljé

Att ha en modern, klimatmedveten och kostnadseffektiv maskinpark och reklamateljé har alltid varit vår styrka. För med en egen erfaren produktionsavdelning kan vi garantera en hög kvalitet och alltid vara med i hela produktionsflödet.

Eget monteringsteam

För att kontinuerligt kunna leverera med hög standard samt hålla ner ledtider krävs att vi har ett stort arbetslag av tillsvidareanställda foliemontörer. På så sätt har vi utvecklats som helhetsleverantör, har kontroll på våra rutiner och kan ta fullt ansvar för slutprodukten.

Vi värdesätter människor

Vi vill vara ett bolag med schyssta villkor där personalen ska trivas länge och utvecklas i sina kreativa roller tillsammans med likasinnade. Vår arbetande personal ska vara tillsvidareanställd, få en hög och rättvis ersättning för sitt driv, lagstadgad semesterersättning, en hög tjänstepension och undvika tärande övertidstimmar.

Vi finns i söderort, i södra Stockholm

Det ska vara lätt för våra kunder att komma till oss! Eftersom vårt kärnverksamhet kretsar kring bildekor blev Sätra ett naturligt val att flytta till. Här har vi funnits sedan 2011, då vi växte ur de gamla lokalerna i Hägersten.

Att vara tillgängliga och finnas nära våra kunder är väldigt viktigt både för oss och våra kunder.

Rix90 1983

Företagets grundare Stefan Eriksson monterar bildekal på 1980-talet.

digitalprintning

Kvalitet för oss

Med fokus på högre kvalitet till lägre kostnader arbetar vi för ständig förbättring gällande resursutnyttjande, produktivitet och effektivisering.

För att du ska få rätt kvalitet i din produkt och för ditt unika ändamål ställer vi höga krav på oss själva. Vårt mål är alltid att hitta det bäst lämpade tillverkningssättet för att uppnå och överträffa effekten som eftersträvas.

Detta uppnår vi genom kartläggning och förståelse för dina behov. Vilket projekt vi än åtar oss följer vi alltid principerna:

  • Högsta möjliga grafiska upplösning och färgåtergivning med noggrann färgmatchning.
  • Rättvis och ärlig prissättning gentemot alla kunder.
  • Genomtänkta val av material för ditt ändamål.
  • Korrekt utförda monteringsarbeten.

För oss innebär kvalitet olika saker inom olika områden. Hållbarheten i våra produkter ska tåla väder och vind, men förstås anpassas till ändamålet utan att tulla på slutresultatet. Återgivningen av motiv, färger och annan grafik ska alltid hålla högsta nivå, men att hålla högsta kvalitet inom material kan ofta bli en onödigt dyr produkt för kunder som använder reklamprodukten för enklare ändamål.

Vi är stolt vänföretag till Stockholms Stadsmission 2023

Varje dag gör Stockholms Stadsmission skillnad för människor som lever i utsatthet i staden. Vårt stöd bidrar till akuta insatser så som mat och kläder. Men också till att människor får känna gemenskap och får kraft och motivation att förändra sina liv. Tillsammans gör vi Stockholm till ett mänskligare samhälle för alla!

Rix90 är ett vänföretag till Stockholms stadsmission 2020

Vårt miljöarbete

Hållbar reklamproduktion enligt SUSA

Vårt arbete för en hållbar reklamproduktion sker sedan 2005 i enlighet med Stockholm stads miljödiplom samt SUSA, som står för ett småföretagaranpassat miljöledningssystem. Ledningssystemet bygger på de fem grundelementen i ISO 14001 samt utgår från att arbetet bedrivs med inriktning på ständiga förbättringar vad gäller miljöförbättrande åtgärder och dokumentation.

Diplomeringen innebär att organisationen har:

  • En miljöpolicy, mål och handlingsplan.
  • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts.
  • Genomfört konkreta miljöförbättringar.
  • Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap.
  • Förankrat och redovisat miljöarbetet.
  • Godkänts vid en revision (miljödiplom 2024) av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete.

Miljöarbetet revideras årligen av representanter från staden eller av externa konsulter. Vi på Rixnitti AB lägger stor vikt på att värna om miljön och är stolta över att återigen ha blivit godkända vid en förenklad revision utförd av Stegen för SUSA.

Logotyp SUSA
stegens logotyp

Från idé till färdig produkt!

kontakt

Kontakt

Du når oss lättast via något av våra kontaktformulär. Därefter kartlägger vi tillsammans med dig dina behov och syftet med din reklaminvestering innan vi går vidare till vår designavdelning.

design

Design

Utifrån ditt underlag tar vi fram grafiska lösningar till dig. Här säkerställer vi även att färdiga original anpassas till vår egen tillverkningsateljé.

reklamproduktion

Produktion

Här skapar vi dina fysiska produkter. Tillverkning, kvalitetssäkring och färdigställning sker i vår produktionsavdelning.

montering

Montering

Önskar du hjälp med uppsättning av dekoren/materialet så bokar vi in en tid som håller både deadline och förväntningar.

leverans

Leverans

Vi bestämmer gemensamt hur din beställning på snabbast, miljövänligast och säkrast sätt når dig.